Returpolicy

Ångerrätt
Vi erbjuder öppet köp, ångerrätt, i enlighet med Konsumentverkets regler för e-handel. Du har 14 dagars full ångerrätt och har rätt att byta det du köpt eller få pengarna tillbaka om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med din vara eller tjänst. 

Villkor

Tidsbestämd prenumeration
En tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras portofritt hem till dig under en i förväg bestämd period som finns angiven på prenumerationsfakturan.

Tillsvidareprenumeration

En tillsvidareprenumeration innebär samma villkor som en tidsbestämd prenumeration, med den skillnaden att prenumerationen förnyas med ett år (fyra nummer) automatiskt efter att prenumerationsperioden löpt ut. En förnyelsefaktura skickas då ut och när din prenumeration löper inge risk att drabbas av avbrott. I de fall prenumerationen tecknas till ett kampanjpris övergår denna till fullt pris efter den betalda perioden. Uppsägning sker sker när som helst under perioden, dock senast en månad efter det sista numret i betald period.

Betalning
Fakturan ska betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns nederst till vänster på inbetalningskortet. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en fakturaavgift på 19 SEK vid brevfaktura.
Om betalningen inte når oss i tid får du en påminnelse och vi gör ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration. När betalningen är oss tillhanda förlängs din prenumeration med samma antal nummer som du inte fått under uppehållet.
Vid uteblivna betalningar får du en påminnelse med 50 kr i påminnelseavgift.

Uppsägning
Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den, såvida du inte valt automatisk förnyelse, då skickas en förnyelsefaktura när aktuell prenumeration löpt ut (se ovan Tillsvidareprenumeration).
Om ni uppgett er e-postadress skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

Priser
I alla prenumerationspriser ingår moms med 6 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Portoavgifter
Portokostnad för tidningen ingår i prenumerationspriset. Porto och expeditionsavgift tillkommer då erbjudande med premie/vara beställs.

Betalning
Du har tre betalsätt att välja mellan:
1. Direktbetalning via TicTail / Kortbetalning

2. Direktbetalning via TicTail / Klarna

3. Faktura vid direktkontakt med kundtjänst eller specifika kampanjer

Leveranser utanför Sverige
Det går att prenumerera även utanför Sverige, men då tillkommer en portokostnad. Portokostnaden varierar beroende på till vilket land tidningen ska skickas. Kontakta kundservice för prisuppgift.

Skicka inga förskott
Vi ansvarar inte för pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga
Är du under 16 år ska målsman kontakta kundservice och lägga beställningen.

Personuppgifter
Se vår integritetspolicy enligt GDPR (PDF, nytt fönster)

Force majeure
Jaktmagasinet Big Game (Förvaltab AB) är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång på marknaden.

Ångerrätt
Vi erbjuder öppet köp, ångerrätt, i enlighet med Konsumentverkets regler för e-handel. Du har 14 dagars full ångerrätt och har rätt att byta det du köpt eller få pengarna tillbaka om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med din vara eller tjänst. Ett ev byte sker inom en vecka efter att vi har mottagit din önskan om ändring.

Reklamation
Du kan anmäla utebliven eller skadad tidning till kundtjänst via mail (sebastian@jaktmagasinetbiggame.se) Facebook eller ringa 070-570 47 46. En ny tidning kommer att skickas till din adress inom några dagar.

Företagsinformation
Förvaltab AB
Organisationsnummer: 556755-0123
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 60

Kundservice tel 070-570 47 46